Formgivning

Jag har erfarenhet av ett stort antal produktioner så som trycksaker, böcker och tidningar.

Tar ansvar hela vägen, från skiss, hantera och sortera material, ser till att text, form och foto säger samma sak, kompletterar materialet vid behov och sköter tryckerikontakt.

Personlig omtanke med tydlig kommunikation och arbetsgång, hoppas jag och tror, är ett signum.